Právo na pravdivé a nezkreslené informace

Navrhneme znovu, aby byly ze zasedání zastupitelstva města pořizovány videozáznamy a byly k dispozici na webových stránkách města. Jednání Zastupitelstva města by měla probíhat v takovém duchu, aby byla srozumitelná všem občanům, aby se jim dostalo v plné míře dostatečných a nezkreslených informací. K zásadním připravovaným změnám ve městě a přidružených obcích musí vždy proběhnout veřejná diskuze.