Realizace protipovodňových opatření

Dohodneme s občany přestavbu jezu Mrskoš, která bude zahrnovat vybudování pohyblivých sklopných klapek a takových úprav jezu a řeky, které budou chránit jejich majetek, ale zároveň je nebudou jakýmkoliv způsobem poškozovat. Do veřejné diskuze přizveme všechny, kteří budou touto stavbou nějakým způsobem dotčeni. Po dokončené realizaci průlehu je přestavba jezu dalším a účelným protipovodňovým opatřením v Horažďovicích, které lze v dohledné době realizovat. Nadále budeme řešit další smysluplná protipovodňová opatření.