Vážení občané Města Horažďovice a přidružených obcí,

další volební období uplynulo jako voda a my se můžeme ohlédnout za čtyřmi roky, kdy jsme se v našem zastupitelstvu dostali do role opozice. Ačkoliv jsme se do dění v našem městě snažili v počtu tří opozičních zastupitelů zasahovat aktivně a co nejlépe, naše poznatky a připomínky byly bohužel jen z velmi malé části vyslyšeny a akceptovány. Pro další období bychom rádi dělali věci co nejlépe, a trochu jinak než dosavadní vedení města. V prvé řadě chceme důležité věci řešit společně s vámi občany, protože jsme především vaši zástupci.
V příštích čtyřech letech se chceme zaměřit na skutečné postavení domu pro seniory, který potřebujeme a jehož zprovoznění vytvoří také nezanedbatelný počet pracovních míst. Stejně tak se musíme soustředit na komunikaci s firmami, které mohou přinést práci do našeho města. Nejedná se jen o získání firmy, která najednou zaměstná stovky pracovníků, ale jde hlavně o to, abychom se dostali do všeobecného povědomí, že jsme schopni a ochotni vytvořit podmínky pro vstup firem a živnostníků k nám na Horažďovicko. Ať už se jedná o nevyužitý areál firmy Atrium, bývalý areál Grammeru, chátrající pivovar či jiné nebytové prostory. Je třeba také pracovat s pozemky, které umožní případnou výstavbu na „zelené louce“. Ta v současné době nejvíce zajímá potencionální investory.
O protipovodňových opatřeních bylo napsáno a diskutováno dost, ale považujeme za velmi důležité projednávat je hlavně s vámi, s těmi, kterých se to přímo dotýká. Přestavba jezu na klapkový je bezpochyby důležitá a potřebná věc, a chceme jeho podobu dotvořit a prosadit souladu s obyvateli velkou vodou bezprostředně ohroženými.
Pro zvýšení spokojenosti všech občanů, živnostníků i návštěvníků, chystáme hodinu parkování zdarma na náměstí a v přilehlých ulicích. Určitě to zvýší atraktivitu náměstí jak pro nakupování, návštěvy pošty, městského úřadu, tak i pro chvíle na posezení s přáteli.
Za důležité považujeme také to, aby měl občan dostatek informací o tom, co se v našem městě chystá a co se děje. Vlastně chceme, abyste se přímo vy, obyvatelé Horažďovic a přidružených obcí, podíleli na spoluutváření toho, kam se město ve své výstavbě a celkovém vývoji posune. K tomu potřebujeme oboustrannou otevřenou komunikaci. Věci, jako je přehledné a srozumitelné jednání zastupitelstva, považujeme proto za samozřejmost.
Zásadně odmítáme výstavbu úložiště jaderného odpadu v našem blízkém okolí, i jinde v Česku. Jaderný odpad patří do odlehlých, nejlépe neobydlených částí světa a ne do středu Evropy. Aktivitu „Ne jadernému odpadu“ budeme aktivně podporovat.
Také každodenní starosti o běžné věci, jako je bezpečnost a čistota ve městě, stav osvětlení a chodníků, údržba komunikací a zeleně, kvalita pitné vody, práce městského úřadu ve prospěch občanů, jsou pro nás neméně důležité. Chceme je vykonávat svědomitě, a jak nejlépe dovedeme. K tomu je nezbytné, aby každý za své úkoly zodpovídal a byla prováděna kontrola jejich plnění, stejně tak, jak je to běžné v každé firmě.
Protože sám dobře vím, jak je náročné naplnit jakoukoliv volnočasovou aktivitu mládeže, určitě mohu slíbit, že i tuto oblast budeme maximálně podporovat. Materiální i finanční podporu bude mít každý spolek, který se stará o to, aby byla naplněna kulturní, sportovní i zájmová činnost na vesnicích i ve městě.
Na úplný závěr vám chci popřát, abyste s vedením města, které si do nového období zvolíte, byli spokojeni. Hezké dny.