Zkvalitnění života občanů města a přidružených vesnic

Zlepšíme správu a hospodaření města a přidružených vesnic, zefektivníme fungování místní správy a její komunikaci s občany. Zaměříme se na posílení prevence kriminality, značnou pozornost chceme věnovat bezpečnosti, pořádku a vzhledu obce i všech jejích částí. Podpoříme spolkovou činnost, kulturu, sport a využití volného času ve městě pro všechny věkové kategorie jeho obyvatel. Odpovědná práce zastupitelů i úředníků města ve prospěch občanů je podle našeho názoru povinností.